Om konferensen

2015 kommer den nationella konferensen för samverkan mellan skola och arbetsliv till Skåne!

Konferenserna har arrangerats sedan 2003 och målet är att belysa vikten av samverkan mellan utbildningsväsendet och arbetslivet från förskola till högskola/universitet.

Årets konferens har titeln ” Älska Samverkan – så blir skolan en förberedelse för arbetslivet på riktigt!”

Nationella riktlinjer för SSA-konferensen

”Övergripande mål är att belysa samverkan mellan utbildningsväsendet och arbetslivet från förskola till högskola och att visa på den röda tråden”

Syftet är att:

  • värna om vikten av att samverkan skola – arbetsliv går som en röd tråd, och ständigt utvecklas, genom hela utbildningsväsendet.
  • få politiker och andra beslutsfattare att kontinuerligt bli påminda om hur viktigt det är att skolan och arbetslivet samverkar för att våra barn och unga samt vuxenstuderande skall få en utbildning av hög kvalitet.
  • få en tradition och kontinuitet gällande arrangerandet av SSA-rikskonferenser.
  • verka för att samverkansfrågor kontinuerligt förs upp på agendan i kommuner, län, organisationer och myndigheter.

Malmö, 11 – 13 mars, 2015

Konferensen kommer att hållas den 11-13 mars 2015 på Slagthuset i Malmö och vi räknar preliminärt med ett antal deltagare runt 500-600 personer.

Målgruppen är lärare (från förskola – vux/högskola/universitet),  studie- och yrkesvägledare, skolledare, övrig skolpersonal, näringsliv, offentlig sektor, idéburen sektor, politiker, myndigheter och aktörer i arbetsmarknads- och utbildningssystemet.

Varför SSA-konferens?

Hur får vi alla barn och unga att bli och förbli de talanger de är? Hur skapar vi den miljö där barn och unga får lust och möjlighet att utveckla sina förmågor och talanger för att möta vår föränderliga samtid och spännande framtid?

Det är hela skolans ansvar att arbeta med studie– och yrkesorientering. Vi vet att de barn som tidigt har kontakt med arbetslivet sällan/aldrig går arbetslös i sitt kommande yrkesliv.

Vi står inför en stor omställning där kompetensförsörjning, generationsväxlingar och konkurrenskraft är viktiga utmaningar, där vi (alla organisationer, föreningar, myndigheter, skola, arbetsliv, omvärld m fl) är ömsesidigt beroende av varandra. Hur kan vi hjälpa varandra och skapa det berömda ”win-win”?

SSA-konferensen 2015 i Skåne ska präglas av ett tillväxtfokus och koppla an till den höga ungdomsarbetslösheten och ungas inträde på arbetsmarknaden. Vi vill visa på ett regionalt samverkansperspektiv – hela Skåne tillsammans! Vi ska göra en gemensam resa där vi kartlägger vilka nya beståndsdelar som behövs för att fördjupa vårt samarbete och bygga framtiden. Vi ska fokusera på ”huret” i samverkan mellan skola och arbetsliv, relationsbyggande och inspiration till fortsatt arbete! Vårt mål är att alla deltagare ska ha med sig något från konferensen, som de kan ta tag i redan nästa dag!

Hjärtligt välkommen!

» Läs gärna mer om SSA-konferensen här